.

ไม่รู้สึกอะไรเลย


single  : ไม่รู้สึกอะไรเลย
             Feel nothing
Album : Snow
Artist   : Sleeper1

ช่างภาพ เชียงใหม่  รัรับถ่ายวีดีโอเชียงใหม่ และทั่วประเทศ
รับถ่ายภาพเชียงใหม่ กรุงเทพ ทั่วประเทศ

ผลงาน Music Video


กำลังนิยม โปรดักชั่น


201/55 ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 081 9806994

081 9806994

kamlangniyom_may