ความรู้พื้นฐาน : Shutter Speed สำหรับงาน Video DSLR


 

ความเร็วชัตเตอร์ เรื่องพื้นฐานที่ละเลยไม่ได้


 

ตามที่ทราบกันมาแล้วว่า 
Shutter Speed ที่ต่ำ = เปิดรับแสงนาน
Shutter Speed ที่สูง = เปิดรับแสงเร็ว

เรียง Shutter Speed ที่ต่ำไปหาสูง ยกตัวอย่างเช่น 1 วินาที , 1/2 วินาที , 1/4 วินาที
, 1/8  วินาที , 1/15 วินาที , 1/30 วินาที ... ไปจนถึง 1/1000  วินาที หรือสูงมากกว่านี้
การแบ่ง Shutter Speed โดยหลักจะเป็นค่า หารด้วย 2 หรือการเปิดรับแสงเร็วขึ้นเป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆ เรียกค่าแสงที่ห่างกัน 1 เท่า ก็คือ 1 stop แต่กล้องรุ่นใหม่ (ปัจจุบัน) สามารถตั้งค่าได้ละเอียดขึ้น
จากปกติ 1/30s แล้วก็เป็น 1/60s เมื่อละเอียดขึ้น ก็จะเป็น 1/30s , 1/40s , 1/50s , 1/60s ได้ครับ
 


แล้วที่ละเอียดนั้นมีประโยชน์อย่างไร? 

Shutter Speed มีความเกี่ยวข้องกับ fps (frame per second) ครับ
การที่จะถ่าย VDO ให้ได้ภาพที่ต่อเนื่อง และเนียนนั้น จำเป็นต้องใช้หลัก 2 เท่า
(หลักการเป็นอย่างนี้ แต่คิดคำขึ้นมาเองนะครับ)
เช่น
24 fps ควรใช้ Shutter Speed = 24x2 = 48 = ประมาณ 1/50s
25 fps ควรใช้ Shutter Speed = 25x2 = 1/50s
30 fps ควรใช้ Shutter Speed = 30x2 = 1/60s
50 fps ควรใช้ Shutter Speed = 50x2 = 1/100s
60 fps ควรใช้ Shutter Speed = 60x2 = 1/120s

ค่า Shutter Speed ที่ใช้เป็นค่าอย่างต่ำนี้ จะทำให้ภาพ VDO ที่ได้จะเนียนและสม่ำเสมอครับ

Tip อีกข้อหนึ่งก็คือ การถ่าย VDO ภายใต้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์   
VDO ที่ถ่ายมาจะเห็นได้ว่ามีอาการกระพริบ
นั่นเป็นเรื่องปกติของหลอดไฟชนิดนี้ที่มีการกระพริบตามความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับ

ประเทศไทย ใช้ไฟฟ้าแรงดัน 220V ความถี่ 50Hz
หลอดไฟจะกระพริบตามความถี่ของกระแสไฟฟ้า คือ 50 ครั้ง/วินาที
ดังนั้น ถ้าเราถ่าย VDO ด้วย Shutter Speed 1/50s ก็ จะไม่เห็นอาการภาพกระพริบ
เพราะ กล้องก็กระพริบ Shutter เท่ากันกับหลอดไฟกระพริบพอดี (อันนี้ก็ต้องลองครับ)